ലേവൺ വിമാനം തകർന്ന് വീണ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു

news-details

കിഴക്കൻ യോർക്ക് ഷെയറിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പൈലറ്റും പാസഞ്ചറും സുരക്ഷിതരായിരുന്നെന്ന് കരുതുന്നു

you may also want to read